Webinar Lộ Trình Khởi Nghiệp

Chia sẻ lộ trình hoàn thành các tiêu chí khởi nghiệp trong vòng 3 tháng đầu khi gia nhập team

Bạn sẽ được chuyển đến trang bắt đầu webinar ngay sau khi điền thông tin tham dự

Next session starts in:

days

hrs

mins

secs

Presented by:

Mr. Nguyễn Long Hải
[email protected]

Người sáng lập Business Builder Worldwide group

Lưu ý: Bạn cần hoàn thành webinar này trước khi điền đơn đăng ký gia nhập kinh doanh